Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca starostu

Zástupca starostu

 

Tomáš Domin

916 25 Potvorice 69

Zamestnanie: vodič

Politická príslušnosť: Nezávislý kandidát

 

 

Pozícia zástupcu starostu podľa platnej právnej úpravy umožňuje obsadenie tejto funkcie na základe osobného výberu a dôvery starostu, z toho dôvodu, aby medzi funkciou starostu a jeho zástupcom vládla zhoda a dôvera.

 

Pravidlá upravujúce túto funkciu obsahuje § 13b Zákona o obecnom zriadení:

Zákon o obecnom zriadení - výňatok

13b

Zastupovanie starostu

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60  dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcovstarostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2) Ak jev obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia /§13a ods.1 písm. c)     až i)/, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

Koniec výňatku.

 

V skratke povedané, že funkcia zástupcu starostu podľa aktuálnej právnej úpravy podlieha starostovi, pričom jednak môže starosta takéhoto zástupcu kedykoľvek odvolať (na základe § 13b ods. 1 predposlednej vety) a navyše, bez kompetencie, ktorú môže zástupcovi určiť len starosta podľa ods. 3 citovaného ustanovenia, je táto funkcia reálne nevyužiteľná.

Starosta

  • rozhoduje  o osobe, ktorá bude jeho zástupcom,
  • určuje písomným poverením rozsah zastúpenia,
  • má právo hodnotiť pôsobenie zástupcu starostu v jeho funkcii, vrátane hraničného oprávnenia kedykoľvek zástupcu z jeho funkcie odvolať.

 

Výkon tejto funkcie je v rôznych samosprávach ponímaný aj uskutočnený veľmi rôzne, čo spravidla závisí od vôle a názoru starostu. Niektorí zástupcovia (najmä v menších samosprávach) sú do funkcie formálne ustanovení, ale k zastupovaniu sa dostanú len veľmi zriedka alebo vôbec nie.

Starosta Obce Potvorice svojho zástupcu NEPOVERIL ANI MU NEURČIL ŽIADNY ROZSAH KOPETENCIÍ !


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

RKC, Farnosť Považany FC

webygroup
ÚvodÚvodná stránka